Auto Actie


Wij zijn twee jonge mensen die bruisen van energie:
Maar helaas Gaat de gezondheid van Corinne achteruit evenals de sociale structuur in Nederland waardoor het vervoer van en naar onze activiteiten en sociale leven  onmogelijk werd. Het normale taxivervoer kostte Corinne lichamelijk zoveel pijn en energie, dat ze er vaak voor koos thuis te blijven. Waardoor een aantal vrijwilligerprojectenl geen doorgang konden vinden.


            De oplossing                                   

 

Samen zijn we op zoek gegaan naar een oplossing en kwamen op het volgende plan: Een aangepaste auto waarin Corinne zelf kan rijden en waarin Maurice meerijd, waardoor onze zelfredzaamheid enorm vergroot zou worden en we weer in staat zouden zijn om onze activiteiten te doen en zelfs uit te breiden.

 

Er was in 2005 een Actie opgestart "Stuur ons op weg" waaruit ook deze website is ontstaan, er werd gefolderd, gelobbyd en actie gevoerd d.m.v. gesprekken en bezwaren. 

Dit heeft geresulteerd in het volgende: 
Corinne heeft Rijlessen genomen bij B&S te Hoorn met het "Space-Drive" systeem

Corinne heeft haar rijbewijs sinds 9-11-2005 terug,


Tweede deel van onze actie was het geld voor de auto bij elkaar zien te krijgen.


 vele warme harten werden ons toegedragen waaronder deze van

Firma (Jan) van der Linden Transport

 

 

In April 2007 heeft Gemeente Oosterhout besloten de nodige aanpassingen te verstrekken, samen met de bij elkaar gesprokkelde gelden  was hiermee onze actie compleet geslaagd, en kon de auto worden gebouwd.

                 

 

 

In April 2008 werd de auto afgeleverd en rijden we vrolijk door het hele land

 

 

 


Terug naar Boven